Mukaan seuratoimintaan?

Seuran toiminnassa voit olla mukana usealla eri tavalla. Helpoiten se tapahtuu aloittamalla liikkuminen jossain liikuntaryhmässä. Samalla voit liittyä seuran jäseksi ja pääset käymään äänivaltaasi myös muissa seuran toimintaa koskevissa asioissa. 

Seuran jäsenyys

Jäsenet käyttävät suurinta päätösvaltaa seurassa. Tämä tapahtuu osallistumalla seuran vuosikokoukseen, joka järjestetään vuosittain maaliskuussa. Kokouksessa jäsenet pääsevät vaikuttamaan mm. siihen miten seuran varat käytetään ja minkälaista toimintaa seurassa järjestetään. Jokaisella varsinaisella jäsenellä (yli 15 -vuotiaat), joka on maksanut kokousta edeltävän kalenterivuoden jäsenmaksunsa, on seuran kokouksessa äänioikeus ja yksi (1) ääni. Seuran nuoriso- ja kannatusjäsenellä on seuran kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus mutta ei oikeutta ottaa osaa äänestyksiin.

Lasten vanhemmat seuratoiminnassa

Kolmannes Rekolan Raikkaassa harrastajista on lapsia ja alle 18-vuotiaita nuoria. 15-vuotiaat ovat seuran sääntöjen mukaan varsinaisia jäseniä ja omaavat äänioikeuden seuran kokouksessa. Alle 15-vuotiaiden osalta huoltaja ei pysty kuitenkaan käyttämään äänivaltaa lapsensa puolesta. Tämän takia onkin hyvä, että lasten vanhemmat liittyvät myös seuran jäseniksi. Vain jäsenyyden kautta osallistuminen seuran muodolliseen päätöksentekoon on mahdollista.

Seuran jäsenen oikeudet

 • päätöksenteko-oikeus: jäsenellä on oikeus olla läsnä, puhua ja äänestää sekä tehdä esityksiä yhdistyksen kokouksissa
 • oikeus eriävän mielipiteen esittämiseen: jäsenellä oikeus olla eri mieltä päätöksestä
 • oikeus moittia yhdistyksen päätöksiä tuomioistuimessa
 • oikeus tulla valituksi yhdistyksen eri elimiin, esim. hallitukseen
 • oikeus tehdä aloitteita ja saada asia käsittelyyn yhdistyksen kokouksessa
 • valvontaoikeus: oikeus päätösten toteutumisen ja tulosten arviointiin
 • tiedonsaantioikeus: oikeus tutustua yhdistyksen asiakirjoihin mm. jäsenluettelo, tilinpäätös
 • oikeus pysyä jäsenenä tai erota yhdistyksestä.

Seuran jäsenen velvollisuudet

 • velvollisuus maksaa jäsenmaksua
 • velvollisuus noudattaa yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä
 • velvollisuus tehdä ne tehtävät, jotka jäsen on ottanut vastaan
 • velvollisuus olla lojaali yhdistystä kohtaan ja toimia yhdistyksen päämäärien hyväksi.

Ohjaajaksi?

Oletko kiinnostunut liikunnasta? Haluaisitko toimia lasten tai nuorten kanssa energisessä ympäristössä? Vai haluatko mielummin edistää aikuisten hyvinvointia? Tule mukaan liikuntaryhmiemme ohjaajaksi! Ohjaajilta emme vaadi aikaisempaa kokemusta; iloinen mieli ja kiinnostus ohjaustehtäviin riittävät. Seura vastaa ohjaajien koulutuksesta.

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä eri lajien yhteyshenkilöihin niin katsotaan miten pääset mukaan seuran ohjaajatoimintaan.


Nuorten tiimi

Rekolan Raikkaaseen on suunnitteilla Nuorten Tiimi, jonka tarkoituksena olisi kehittää nuorten aktiivisuutta seurassa, sekä parantaa seuran tarjontaa nuorille. Pyrimme järjestämään erilaisia tapahtumia sekä osallistumaan seuran toimintaan aktiivisesti. Tiimiin ovat tervetulleita kaikki 13-19 vuotiaat sekä seuran omat urheilijat, että myöskin muut alueen nuoret, jotka ovat kiinnostuneita seuratoiminnasta sekä vaikuttamisesta.


Mikäli kiinnostuit tulemaan mukaan toimintaan, ota rohkeasti yhteyttä!